Door op 27 oktober 2013

PvdA raadslid Cynthia Lionahr Vernie niet herkiesbaar

Cynthia Lionahr Vernie heeft aan het bestuur van de PvdA-afdeling aangegeven de volgende periode niet meer beschikbaar te zijn als raadslid. Naar alle waarschijnlijkheid zal ze in de komende raadsperiode de gemeente verlaten en naar Amsterdam verhuizen met haar gezin. En met die wetenschap vindt zij het niet passend om toch een plaats op de lijst te bezetten.

Het bestuur waardeert haar zeer integere opstelling en is haar zeer erkentelijk voor al haar inzet in de raad de afgelopen jaren en betrokkenheid bij de PvdA. Vanzelfsprekend maakt ze deze raadsperiode af. En daarna blijft ze actief binnen de PvdA Amstelveen.