PvdA stelt mondelinge vragen over subsidie AED tijdens Raadsvergadering 13 februari

Door Esther Veenboer op 13 februari 2019

In november 2018 is, op initiatief van de PvdA, een motie AED elke seconde telt aangenomen door de Raad, waarin werd gevraagd om uiterlijk bij de perspectief nota in juli te komen met een voorstel aan de Raad over de wijze waarop voorwaarden worden geschapen waardoor de aanschaf van een AED door een wijk of straat en het volgen van de bijbehorende training wordt gestimuleerd.

Gisteren (dinsdag 12 februari) was ik aanwezig bij de officiële ingebruikname van een AED in Elsrijk. Een prachtig initiatief van de bewoners daar. Apparaat hangt en uiteindelijk zullen er zo’n 30 personen getraind zijn. Zo wordt Amstelveen weer een stukje veiliger om in te leven.

De aanschaf van een  AED is zo’n €2500, beschermende kast €800. Dan komt er nog verzekering en de training bij, want anders heeft het geen zin. Op basis van de huidige regels wordt ongeveer 50% van de kosten vergoed overige kosten en training komt voor eigen rekening. De buurt moet 8 jaar zorgdragen voor onderhoud/instandhouding.

Dit triggerde bij mij de volgende vragen, als aanvulling op de eerder ingediende motie in november.
De PvdA wil van het college weten welke mogelijkheden er zijn voor minder draagkrachtige buurten/straten/flatgebouwen, om daar toch ook een AED te plaatsen en inwoners te trainen.
De PvdA verzoekt het college om in het voorstel dat naar de Raad komt daar ook nadrukkelijk aandacht aan schenken.

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer