PvdA stelt vragen over de behandeling Syriërs

11 juni 2018
Twee weken geleden verscheen Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland (Sociaal Cultureel Planbureau). Hierin kwam onder andere naar voren dat veel Syriërs moeite hebben met de Nederlandse taal en maar weinig Syriërs betaald werk hebben (slechts 12 procent). Daarnaast was afgelopen donderdag de bijeenkomst Amstelveen beter voor Statushouders op initiatief van de SP, FNV en Vrijwilligersraad Minima. Politici van verschillende partijen, waaronder Suzanne Piet namens de PvdA, gingen in gesprek met Syriërs over hun verblijf in Amstelveen. De statushouders hebben de ambitie en achtergrond om iets toe te voegen aan de samenleving. Helaas bleek dat ze ontevreden waren over de dienstverlening van de gemeente Amstelveen. In de omliggende gemeenten zou het maatwerk veel beter geregeld zijn.
 
De PvdA heeft daarom op 6 juni in de commissievergadering B&S vragen gesteld aan wethouder van Ballegooijen. Hoe gaat Amstelveen om met de bevindingen van het SCP onderzoek? Hoe gaat het met de Syriërs in Amstelveen? En hoe pakken andere gemeenten dit aan?
De AVA, stelde vervolgens ook vragen over de functie van de tolk in de organisatie.
De wethouder heeft toegezegd dit in de zomer uit te gaan zoeken. Met het SCP rapport in de hand zal hij met de partners te gaan praten. Daarnaast zal er een beknopte vergelijking gemaakt worden met de omliggende gemeentes.