PvdA stelt vragen over mogelijke uitbreiding golfholes

Door Arnout van den Bosch op 24 april 2018
Afgelopen week is er bij bewoners ophef ontstaan over het verplaatsen en het mogelijk uitbreiden van de golfholes op ‘t Loopveld. ’T Loopveld bevindt zich op Amstelveens grondgebied, maar wordt verhuurd aan Amsterdam. Hoewel in een brief aan de Raad wordt vermeld dat de plannen vanuit de Gemeente Amsterdam passen binnen het bestemmingsplan, is ook duidelijk dat deze verplaatsing onderdeel is van een groter plan om het Sportpark uit te breiden en intensiever te gaan gebruiken. In de commissie RWN op 24 april, zal PvdA-raadslid Arnout van den Bosch vragen stellen om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Wat is er bekend over de uitbreiding? Zou dit ook passen binnen het bestemmingsplan? En wat is de rol van Gemeente Amstelveen hierin?
Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch