Door op 3 november 2013

PvdA vraagt gezondheidsrisico’s huidig A9 concept plan te onderzoeken

In de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2013 zal de fractie van de PvdA een amendement indienen bij het onderwerp van het nieuwe traject van de A9.

De PvdA vraagt hierin om te besluiten dat de gemeenteraad van Amstelveen uiterlijk in 2017 een besluit neemt over eventuele extra maatregelen ten aanzien van de A9. Te denken valt aan het vergroten van de horizontale schermen zodat ze de hele weg overspannen en/of het verlengen van die schermen over een langer traject. Dit op basis van gedegen studie over de effecten voor de volksgezondheid en op basis van de financiële mogelijkheden van de gemeente.

Klik hier voor het amendement