PvdA wil speculanten weren van Amstelveense woningmarkt

Door Arnout van den Bosch op 28 juni 2019

De laatste tijd zijn in de media regelmatig berichten te lezen over grote aantallen huurwoningen die door speculanten worden opgekocht. Daarbij neemt ook het aantal verhalen toe van particuliere huurwoningen waarvan de huurprijzen enorm stijgen en de dienstverlening door verhuurder achteruit gaat. Hoe dat zit in Amstelveen is niet duidelijk. De Partij van de Arbeid heeft daarom vragen gesteld aan de wethouder. 

Naast de huurwoningen in eigendom van woningcorporaties, zoals Eigen Haard, zijn er in Amstelveen ook veel huurwoningen in eigendom van particuliere partijen. Dat zijn zowel sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen. Ongeveer 10% van de woningen in Amstelveen is particuliere sociale huur en 16% is particuliere vrije sector huur. Al met al een groot deel van de woningen in Amstelveen. 

De eigenaren van die huurwoningen zijn heel verschillend: van degelijke beleggers, die woningen voor pensioenfondsen beheren, tot huisjesmelkers en internationale speculanten. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: “Door de snelle stijging van de huizenprijzen komen er steeds meer speculanten naar de woningmarkt met als enige doel om snel geld te verdienen. De PvdA vindt dat een slechte ontwikkeling. Huizen zijn niet bedoeld om rijk van te worden.” De PvdA wil daarom weten wat de Gemeente kan doen om speculanten buiten de deur te houden. 

Juist bij huizen in het bezit van beleggers is het belangrijk om scherp in de gaten te houden of huurders krijgen waar ze recht op hebben. De PvdA vraagt daarom ook wat de wethouder kan doen om die huurders te beschermen. Door de krappe woningmarkt hebben veel huurders immers geen alternatief; ze kunnen niet zomaar verhuizen als ze ontevreden zijn over het onderhoud. Arnout van den Bosch: “We moeten hard optreden tegen beleggers die de krapte op de woningmarkt misbruiken om er zelf beter van te worden. Ook mensen in een particuliere huurwoning hebben recht op fatsoenlijk onderhoud van hun huis.”

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch