16 februari 2014

PvdA zaterdag langs de deur in Kostverlorenhof

Op zaterdag 22 februari gaan Jeroen Brandes, lijsttrekker van de PvdA Amstelveen, Sjoera Dikkers uit de tweede kamer, bestuursleden, fractieleden en vrijwilligers naar de wijk Kostverlorenhof.

Het is traditie geworden dat de PvdA zelf van haar bewoners wil horen wat er speelt in de wijk.
De PvdA wil aan de slag met de punten die naar voren komen uit deze enquête.
Ook wil de PvdA de ideeën van bewoners horen over de problemen die ook spelen in de wijk.
Samen voor Amstelveen is ons doel!

Ook brengt de PvdA de bewoners op de hoogte van het PvdA Ombudsteam waar bewoners met zorgen en vragen terecht kunnen.