29 januari 2014

Reactie PvdA Amstelveen

Oneens! De PvdA is het niet eens met de stelling “Stop de bouw van kantoren tot de leegstand is opgelost!” 

Het Amstelveens Nieuwsblad/Amstelveen Dichtbij legt de Amstelveense politiek tot 19 maart zeven stellingen voor. Lijsttrekker Jeroen Brandes reageert:

“De leegstand van oude kantoorgebouwen moet creatief worden aangepakt. De PvdA wil samen met de eigenaren en omwonenden  zoeken naar andere bestemmingen voor  leegstaande kantoren, zoals tijdelijke verhuur aan ZZP-ers  en creatieve jonge ondernemers of  voor jongerenhuisvesting.

Veel van de huidige leegstaande kantoren kunnen niet meer worden aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Nieuwe kantoren dienen gebouwd te worden om te voldoen aan de eisen van het nieuwe werken, waarin woonfuncties, kantoorfuncties en bijv. zorgfuncties worden gecombineerd.  Het bouwen van bijv. woon-werkcomplexen  voor het nieuwe werken ziet de PvdA als een krachtige impuls voor de werkgelegenheid.”

 

Lees meer op Amstelveen Dichtbij.