12 februari 2014

Reactie PvdA Amstelveen

 Oneens! De PvdA is het niet eens met de stelling “Er zijn voldoende sociale huurwoningen in Amstelveen.”  Het Amstelveens Nieuwsblad/Amstelveen Dichtbij legt de Amstelveense politiek tot 19 maart zeven stellingen voor.

Lijsttrekker Jeroen Brandes reageert:

In Amstelveen zijn onvoldoende sociale huurwoningen. Zelfs als het doorstroom beleid  optimaal zou werken – helaas heeft dat niet gewerkt deze periode- dan nog moet er ook extra gebouwd worden. Echter…op een andere manier, innovatief, behorend bij de woonwensen van de Amstelvener. Seniorenwoningen, starterswoningen en studentenwoningen zodat de wooncarriere start in Amstelveen. Gericht op de toekomstvisie van Amstelveen. De PvdA roept op om kantoren en tijdelijke wooneenheden te bouwen om mensen zo snel mogelijk prettig te laten wonen in Amstelveen!

Lees meer op Amstelveen Dichtbij.