20 februari 2014

Reactie PvdA Amstelveen

Oneens! De PvdA is het niet eens met de stelling “Preventief fouilleren moet ook na Koningsdag mogelijk blijven”.

Het Amstelveens Nieuwsblad/Amstelveen Dichtbij legt de Amstelveense politiek tot 19 maart zeven stellingen voor.

Lijsttrekker Jeroen Brandes reageert: Meteen er achteraan oneens voor NU, een principieel politiek debat moet eerst gevoerd worden met onderstaande als uitgangspunt voor ons!

De PvdA vindt dat dit type controles mag , mits deze proportioneel zijn. Dat wil zeggen in relatie staan tot de mate van de dreiging. Onze visie komt dan neer op dat we het een grote inbreuk vinden op de privacy en de effectiviteit van het preventief fouilleren niet altijd groot is. Echter in een situatie waarin er een gevaar bestaat dat er wapens gedragen worden( bv in of bij een school) is het een noodzakelijk middel om te gebruiken.

Lees meer op Amstelveen Dichtbij.