27 februari 2014

Reactie PvdA Amstelveen

Eens! De PvdA is het eens met de stelling “Culturele instellingen krijgen nog teveel subsidie”. Het Amstelveens Nieuwsblad/Amstelveen Dichtbij legt de Amstelveense politiek tot 19 maart zeven stellingen voor.

Lijsttrekker Jeroen Brandes reageert:

De PvdA doet geen beloftes die we niet waar kunnen maken. Culturele  instellingen behoren tot de basisvoorzieningen van een gemeenschap. De aanwezigheid van  een muziekschool, een bibliotheek en schouwburg draagt  bij aan de sociale samenhang en aantrekkelijk vestigingsklimaat binnen Amstelveen.  De PvdA kijkt kritisch naar alle overheidssubsidies, ook die voor cultuur. De PvdA rekent daarbij gesubsidieerde instellingen af op de mate waarin zij sociale cohesie bevorderen en op de mate waarin zij daadwerkelijk alle  lagen van de bevolking weten te bereiken.

De PvdA daagt culturele instellingen uit om verminderde overheidssubsidies te compenseren door beter met elkaar samen te werken, en de eigen inkomsten te verhogen.

Lees meer op Amstelveen Dichtbij.