9 maart 2014

Reactie PvdA Amstelveen

Oneens! De PvdA is het niet eens met de stelling “Parkeren in gemeente moet voor alle Amstelveners gratis worden”.

 Het Amstelveens Nieuwsblad/Amstelveen Dichtbij legt de Amstelveense politiek tot 19 maart zeven stellingen voor.

Lijsttrekker Jeroen Brandes reageert:

Gratis parkeren voor Amstelveners  is geen oplossing voor het probleem en zou handen vol geld kosten; geld dat we liever besteden aan het in stand houden van de zorg.  De kosten voor handhaving en voor parkeervoorzieningen zullen ook in de komende jaren uit de parkeeropbrengsten moeten worden betaald.

De PvdA staat daarom voor een gericht parkeerbeleid in de wijken  en rond winkelcentra dat in overleg met de bewoners en de winkeliers vorm krijgt. Bewonersparkeren heeft daarbij voorrang, maar ook experimenten met kleine “blauwe zones”  tbv lokale winkeliers en bijvoorbeeld artsenposten kunnen soulaas bieden.  Parkeervergunningen moeten ook voor de lage inkomens betaalbaar blijven.

Lees meer op Amstelveen Dichtbij.