Reactie van de PvdA op de koers van Amstelveen

Door Esther Veenboer op 30 augustus 2019

Lees hier de woordvoering van fractievoorzitter Esther Veenboer, die zij tijdens de perspectiefnota vergadering uitsprak.

De perspectiefnota is een inhoudelijk en financieel meerjarenplan van de gemeente Amstelveen. De PvdA heeft hierop gereageerd in de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2019. Hierin hebben we onze visie meegegeven en ook onze twee moties aangekondigd. De ene motie (MotieHerdenking75jaarbevrijding) heeft betrekking op de herdenking van 75 jaar bevrijding en de tweede motie (MotieKleurrijkontmoeteninAmstelveen) over kleurrijk ontmoeten in Amstelveen.

We gaan weer vol ambitie het komende jaar in !!

 

 

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer