Door Jeroen Brandes op 7 oktober 2014

Regiogemeenten Amsterdam contracteren jeugdhulp

De wethouders jeugd van de 16 gemeenten in de regio Amsterdam hebben donderdag 2 oktober hun handtekeningen gezet onder de contracten met de instellingen voor jeugdhulp. Vanwege de decentralisatie van rijkstaken zijn de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Wethouder jeugd Jeroen Brandes van Amstelveen: “We willen de jeugdhulp efficiënter maken door het dichter bij de mensen organiseren. Daarbij gaan we uit van het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.”

 Hulp aan kinderen gecontinueerd

In de afgelopen maanden is een gezamenlijk team van de regiogemeenten intensief bezig geweest met het sluiten van contracten voor 2015 met aanbieders van jeugdhulp. De uitdaging was om zodanig in te kopen dat professionals de zorg voor de ongeveer 15.000 hun toevertrouwde kinderen kunnen voortzetten. Constructieve gesprekrondes en de succesvolle inzet van een digitale contracteringsportal voor vrijgevestigden hebben er toe geleid dat door de regio voor 235 miljoen euro aan jeugdhulp is ingekocht bij ongeveer 40 instellingen en 120 vrijgevestigde en groepspraktijken.

“Er is een ruim aanbod van vrijgevestigden en groepspraktijken. Zo houden ouders de keuze om te bepalen waar zij de hulp voor hun kind vandaan halen. Daarnaast is door het vormen van sociale teams, met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en jeugd-GGZ medewerkers een snellere signalering en doorverwijzing mogelijk naar meer specialistische zorg.”, aldus de wethouder.

Samenwerkende gemeenten in de regio Amsterdam

De gemeenten die samenwerken in de transitie van de jeugdzorg zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder- Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Donderdag 2 oktober hebben de wethouders van deze gemeenten, samen met de directies van gecontracteerde instellingen hun handtekening gezet onder de nieuwe start van de jeugdhulp in de regio.

 

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Ik ben geboren op 7 juli 1969 in Amstelveen. In 1990 ben ik politicologie en bestuurskunde gaan studeren in Amsterdam. Deze studies heb ik niet afgerond. In 1994 nam ik het oudste restaurant van Amsterdam, de Koevoet, over samen met mijn vrouw Andrea. Sinds 2004 woon ik weer in Amstelveen. Vanaf 2006 was ik verantwoordelijk voor de stichting

Meer over Jeroen Brandes