19 oktober 2015

Standpunt Gemeenteraadsfractie PvdA Amstelveen

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA Amstelveen heeft vandaag hun standpunt m.b.t. vluchtelingen online gezet. Andere standpunten van de fractie kunt u altijd vinden op onze site onder het kopje ‘Standpunten’ bovenaan.

De PvdA is van mening dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld een veilig bestaan verdienen. Het bieden van fatsoenlijke opvang en vluchtelingen helpen snel te integreren heeft een hoge prioriteit voor de PvdA.

Daarin is het nemen van verantwoordelijkheid heel belangrijk.

Het College heeft laten zien dat het die verantwoordelijkheid neemt.

We begrijpen ook de zorgen die mensen hebben voor wat dit voor hen betekent.

Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven gaan.

De inloopbijeenkomst op maandag 12 oktober in het Raadhuis is daar, wat de PvdA betreft, een goed voorbeeld van.

De burgemeester informeerde de aanwezigen over de stand van zaken op dit moment en vervolgens konden aanwezigen met College- en Raadsleden in gesprek. Aanwezigen konden hun zorgen delen, maar ook hun idee├źn aandragen over hoe we dit in Amstelveen zo goed mogelijk kunnen doen.

De burgemeester gaf in haar toespraak duidelijk aan zorg te dragen voor de veiligheid van de inwoners en van de vluchtelingen. Zij gaat daartoe het gesprek aan met inwoners, waaronder ook vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap.

De PvdA steunt het college voor de wijze waarop het verantwoordelijkheid neemt en het regie voert op de uitvoering. Inwoners kunnen meedenken en hun zorgen delen. Deze waardevolle inbreng zal worden meegenomen in de voorbereidingen voor als de noodopvang er daadwerkelijk komt.