Door op 26 september 2013

Standpunt PvdA ten aanzien van het nieuwe project A9

In de vorige periode vóór de kredietcrisis heeft het Rijk een overeenkomst gesloten met de regio plus Almere om de A1/A6/A9 te verbreden.

Voor Amstelveen was dat een reden om met het Rijk te gaan overleggen over de inpassing van de verbrede A9. Dit leidde tot een contract om ter hoogte van Amstelveen de weg in een bijna 2 kilometer lange tunnel te leggen. De gemeente Amstelveen zou een bedrag van 100 miljoen bijdragen en de risico’s blijven liggen bij het Rijk. In totaal gaat het om een bedrag van 800 miljoen voor deze tunnel. In die jaren was de stand van de wereldeconomie zodanig dat de 100 miljoen goed op te brengen zou zijn.

Na 2008 is de wereldeconomie nogal veranderd en zeker die in ons eigen land. Kantoren staan massaal leeg, dus het bouwen van nieuwe kantoren is van de baan. Ook huizen worden niet meer gebouwd. Onze bijdrage van 100 miljoen is dan ook niet meer te verantwoorden. Heronderhandelingen waren dus absoluut noodzakelijk. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat gaandeweg het traject veranderd, vooral de op en afritten, waardoor onze mogelijkheden voor het bouwen van woningen/kantoren sterk minder werd en de bereikbaarheid van het stadshart slechter..

Na bijna 3 jaar praten met het Rijk is er nu een nieuw plan met een kleine tunnel van bijna 250 meter en een deel wordt verdiept aangelegd en gedeeltelijk met horizontale geluidsschermen. De bijdrage van de gemeente Amstelveen is teruggebracht tot 40 miljoen.

Dat is voor zo’ n korte tunnel een hele hoop geld.

Het standpunt van de PvdA-fractie is altijd geweest dat een verbreding van de A9 niet mag leiden tot een verslechtering van de gezondheid van onze burgers. Nu al is de gezondheidssituatie in Amstelveen door onder andere de A9 slecht door geluidsoverlast, fijnstof en uitlaatgassen. Een nieuw plan moet tot gevolg hebben dat dit sterk verbetert.

Hierop zullen wij het college bevragen. 40 miljoen voor nauwelijks betere leefomstandigheden zou voor ons niet acceptabel zijn.

Komende weken zullen wij daar dus scherp naar kijken.