Trots op voorzitter wijkplatform, trots op onze voorzitter PvdA Amstelveen!

27 augustus 2017

-Artikel van Amstelveenz

AMSTELVEEN – De voorzitter van het wijkplatform Groenelaan vindt dat de Socialistische Partij (SP) de wijk Groenelaan ten onrechte in een kwaad daglicht heeft gesteld, door te concluderen dat de leefbaarheid in de wijk achteruit holt.

‘Ik schets u de werkelijkheid: een ruim opgezette groene wijk met gemengde bebouwing en bewoning, waar veel mensen prettig wonen’, schrijft wijkplatformvoorzitter Henk Bleekemolen (op persoonlijke titel) als reactie op een eerder bericht van de SP waaruit dudeilijk werd dat veel wijkbewoners ontvreden zouden zijn en ook moeite zouden hebben met een toenemend aantal statushouders in de wijk.

Gemixt en divers
De geschrokken Bleekemolen spreekt dat tegen en zegt juist dat het goed gaat met de wijk: ‘De wijk zit in de lift door nieuwbouw, renovatie van flats en woningen, nieuwe bestrating, een vrijwel nieuw wijkcentrum en de plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum liggen klaar! 99,9 % van de bewoners gooit het vuil netjes in de containers, hondeneigenaren ruimen echt de meeste hondendrollen op, de dienst wijkbeheer houdt het groen in de wijk fantastisch bij en cultureel hebben we een leuk gemixte en diverse wijk,’ schrijft hij.

Geen sprake van verpaupering
Na berichtgeving in lokale media (waaronder AmstelveenZ) over verpaupering van de wijk sprong de wijkplatformvoorzitter direct op de fiets om een kijkje te nemen. ‘Ik ben met name langs de huurwoningen gefietst (flats en laagbouw) en constateer dat er helemaal geen sprake is van verpaupering. (Verpaupering = verloedering, in verval raken, in armoede vervallen).’

Beter
‘Natuurlijk zijn er ook zaken die beter kunnen. En natuurlijk gaat het niet overal goed. Zeker in de beleving van mensen die al de nodige tegenslag hebben. Maar het is in Groenelaan echt niet anders dan in vergelijkbare wijken. Meestal zijn het incidenten waar bewoners, wooncorporatie, wijkbeheer, en soms de politie, oplossingen voor vinden,’ aldus Bleekemolen.

Kwalijk
‘Wat ik echt kwalijk vind, is dat de oorzaak gelegd wordt bij het aantal statushouders. Het aantal statushouders in Amstelveen is beperkt. En volgens mij is dat aantal in de wijk Groenelaan niet meer dan in andere vergelijkbare wijken. Wat de SP oproept is dat In de social media tegenstanders van de huisvesting van statushouders tekeer gaan tegen schotels, onvoldoende Nederlands, etc.. Dank je wel SP! Ik dacht dat we genoeg hadden van het zaaien van verdeeldheid,’ aldus Bleekemolen.

Mix
‘In de mix van Amstelveen, met veel IndiĆ«rs, Japanners en Koreanen, is er echt wel plek voor statushouders. (Statushouders zijn erkende vluchtelingen!) Onderwerpen waar ook ik mij met veel bewoners zorgen over maak zijn de huisvesting van Amstelveense jongeren en de huisvesting van Amstelveense ouderen met een zorgbehoefte. Waar mogelijk zullen wij in onze wijk dan ook stimuleren dat voor deze groepen meer gebouwd wordt.

Verbetering
‘Verbeteringen die in de wijk gewenst zijn hebben betrekking op parkeren, de verkeerscirculatie, het reguleren van fietsers en voetgangers rond het winkelcentrum. Er wonen veel ouderen in onze wijk. Activiteiten die eenzaamheid tegengaan en goede zorgvoorzieningen zijn nu en in de komende jaren heel belangrijk. De Bolder en buurtrestaurant Eten in de Olmen bieden al het een en ander, maar dat is nog niet genoeg. Ook voor jongeren moeten er activiteiten komen in het wijkcentrum. Verbetering van voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen en voorzieningen voor bewoners met beperkingen zijn cruciaal om iedere bewoner in onze wijk mee te laten doen en mee te laten tellen.

Met elkaar
Tot slot zegt Bleekemolen: We moeten het met elkaar doen. Spreek elkaar aan als je ziet dat dingen niet goed gaan. Help statushouders om te leren hoe sommige dingen in Nederland gaan. Door contact te hebben met Nederlands sprekenden bied je hen de kans Nederlands te leren!
Samen werken aan verbeteringen! En dat lukt in Groenelaan.’