14 januari 2014

Twijfels over cijfers Schiphol na extern rapport Buitenveldertbaan

Nu uit extern onderzoek blijkt dat de Buitenveldertbaan veel vaker zonder goede reden gebruikt wordt dan Schiphol beweert, roept dit twijfels op over andere vliegverkeercijfers die door Schiphol worden verstrekt. Dat vindt de PvdA Noord-Holland, die hierover vandaag vragen stelde aan Gedeputeerde Staten. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: “De politiek kan alleen goede besluiten nemen over Schiphol als ze over de juiste informatie beschikt. De PvdA wil daarom weten hoe het kan dat er zo’n groot verschil zit tussen de cijfers van Schiphol en de cijfers in het externe onderzoek.” 

Afgelopen zaterdag werd bekend dat Schiphol regelmatig geen duidelijke reden heeft voor het gebruik van de Buitenveldertbaan als start- en landingsbaan. In 2012 startte en landden een kwart meer vliegtuigen, 39.000 in totaal, op de baan dan drie jaar daarvoor. Hoewel Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) beweren dat de toename te wijten is aan weersomstandigheden, vond een onafhankelijk onderzoeksbureau in 30 procent van de gevallen geen goede verklaring voor het gebruik van de baan. Massom: “De indruk wordt gewekt dat Schiphol en de LVNL ‘weersomstandigheden’ als oneigenlijk excuus gebruiken. En dat terwijl er net een nieuw normen- en handhavingsstelsel ligt waarin Schiphol meer vrijheid heeft bedongen om de Buitenveldertbaan te gebruiken als ‘weersomstandigheden’ hier aanleiding toe geven. Wij willen van Gedeputeerde Staten weten wat hier aan de hand is.”

Wat de PvdA Noord-Holland betreft stelt de Tweede Kamer besluitvorming over het normen- en handhavingsstelsel uit tot dat er meer duidelijkheid is over de juistheid van de achterliggende cijfers. Ook wil de PvdA dat er in het stelsel afspraken worden opgenomen over maximale geluidsbelasting van deBuitenveldertbaan. Nu is men voornemens om geluidsnormen niet meer per baan bij te houden, maar over het totaal. Massom: “Zeker gezien het feit dat Schiphol deBuitenveldertbaan vaker lijkt te gebruiken dan nodig, levert dit potentieel een zeer onwenselijke situatie op voor omwonenden. Dat willen we voorkomen.”