6 januari 2016

Uitnodiging bijeenkomst ‘Wij kunnen het!’ op 12 januari in P60

Wist u dat? Dat inwoners en buurtinitiatieven volgens de wet de gemeente mogen uitdagen om (publieke) taken over te nemen? Dat uitdagers onder bepaalde voorwaarden middelen en verantwoordelijkheden kunnen krijgen om bij te dragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de dienstverlening in hun buurt, wijk of stad? Dit recht om uit te dagen – ook wel Right to Challenge genoemd – is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 

De gemeenteraad heeft op initiatief van de fracties van GroenLinks en PvdA unaniem een motie aangenomen om actief met dit recht aan de slag te gaan in Amstelveen. Op 12

januari 2016 organiseert de raad daarom de bijeenkomst ‘Wij kunnen het!’. Tijdens die

bijeenkomst wil de raad samen met u vorm geven aan dit recht, het zogeheten Right to Challenge. Dit recht biedt kansen, maar stelt ons ook voor uitdagingen.

 

Want over wat voor taken gaat het? Het kan van alles zijn! Van het beheer van het

plantsoen tot activiteiten voor dementerenden. En wat moet er allemaal worden geregeld om de gemeente te kunnen uitdagen en taken over te kunnen nemen? Wat kunnen we

leren van ervaringen elders? Hoe gaan we in Amstelveen met elkaar handen en voeten

geven aan dit recht om uit te dagen? Hoe zorgen we samen voor de kwaliteit en de

continuïteit van de taken die worden overgenomen en zelf worden georganiseerd? Wat zijn de risico’s? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst ‘Wij kunnen het!’.

 

Woont u in Amstelveen? Onderneemt u in Amstelveen? Bent u bezig met initiatieven in uw buurt of bij uw vereniging of heeft u daar plannen voor? Kom dan naar deze bijeenkomst, praat mee en brengt uw initiatief in!

 

Wanneer? Dinsdag 12 januari 2016 van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Waar? Poppodium P60, Stadsplein 100a, Amstelveen

 

Programma

Het programma van de bijeenkomst ‘Wij kunnen het!’ ziet er als volgt uit.

 

19.15 – 19.30 uurInloop
19.30 – 19.35 uurWelkomstwoord
Mirjam van ’t Veld, burgemeester
19.35 – 19.50 uurAchtergronden en doelen Right to Challenge, ervaringen in Engeland en Nederland.
Frans Soeterbroek, de Ruimtemaker
19.50 – 20.05 uurErvaringen gemeente Utrecht: proces en dilemma’s
Katia Scholder, senior financieel adviseur gemeente Utrecht
20.05 – 20.25 uurInitiatief ‘Ouderensoos’ in Utrecht

Kees Fortuin, initiatiefnemer

20.25 – 20.45 uurGroepsgesprek, verwoorden ervaringen en wensen Amstelveen
Frans Soeterbroek
20.45 – 21.00 uurPauze
21.00 – 21.40 uurTafelgesprekken. Hoe geven we handen en voeten aan de (intenties achter) Right to Challenge in Amstelveen?
21.40 – 21.55 uurOphalen oogst tafelgesprekken
21.55 – 22.00 uurAfronding
Frans Soeterbroek
22.00 uurEinde

 

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wilt u er bij zijn en meepraten? Meld u dan aan door een mail te sturen naar raadsgriffie@amstelveen.nl of bel met de griffie:

(020) 540 46 82.