18 mei 2018

Update coalitieonderhandelingen

Beste leden,

Vorige week werd bekend dat de onderhandelingen over een coalitie tussen VVD, D66 en bbA waren afgebroken. Vervolgens hebben de onderhandelaars van VVD en D66 de andere partijen in de Raad uitgenodigd om met hen te spreken over het vormen van een mogelijke coalitie.

De fractie en het bestuur zijn heel verheugd om u mee te delen dat, na het gesprek dat we gevoerd hebben met VVD en D66, er voor deze drie partijen voldoende basis is om te werken aan het vormen van een coalitie. Er zal dit weekend verder worden gewerkt aan een akkoord. Naar verwachting zullen we in de loop van dit weekend meer bekend maken over de resultaten, onze wethouderskandidaat en de portefeuilleverdeling.

We streven ernaar om aanstaande DINSDAG 22 MEIop de reeds geplande JAARVERGADERING het programma-akkoord ter goedkeuring aan de leden voor te leggen en onze beoogde wethouder bij de afdeling te kunnen introduceren.

Wij zullen u de komende dagen via de mail zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang.

Namens de PvdA-fractie Namens het Afdelingsbestuur

Esther Veenboer Ad Verkleij

Jaarvergadering PvdA-Amstelveen

Dinsdag 22 mei, 20.00 uur

Wijkcentrum De Meent

Orion 3

1188 AM Amstelveen