Door op 29 mei 2013

Vraagtekens bij supermarkt in Keizer Karelpark

De buurt zet vraagtekens bij de komst van een nieuwe, extra supermarkt in de oude Volvogarage aan de Van der Hooplaan. Mensen vragen zich af of de supermarkt wel nodig is, maken zich zorgen over de toekomst van de Spar en de Coop en over de toenemende parkeerdruk.

Als PvdA Amstelveen gingen we afgelopen zaterdag van deur tot deur in Keizer Karelpark om de inwoners te vragen naar hun buurt.  We werden voor de gelegenheid bijgestaan door ons Tweede Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Désirée Bonis.

We hebben speciaal gevraagd naar de Buurtkamer, die nu in de oude Volvogarage zit en daar voor de komst van een supermarkt moet verdwijnen. De ondervraagde inwoners kenden de Buurtkamer bijna allemaal. Niet iedereen maakt er gebruik van maar de meerderheid vindt dat hij wel moet blijven.

De inwoners van de wijk vinden de Buurtkamer van belang voor de sociale samenhang in de wijk, als plek om samen te komen en als ruimte voor activiteiten. Hierbij denkt men vooral aan activiteiten voor ouderen. Dat zoiets moet wijken voor nog een supermarkt noemde een van de ondervraagden “flauwekul”.

Bij het canvassen vroegen we verder naar  de grootste plus- en minpunten van de wijk volgens de bewoners. Pluspunten zijn onder meer de rust, het groen en de sociale samenhang. Een minpunt is verkeersveiligheid, vooral over de snelheid waarmee auto’s door de woonstraten rijden wordt geklaagd.

De antwoorden hebben we verzameld en aan de PvdA-fractie in de gemeenteraad gegeven.

canvas2   canvas3

Dolf Veenboer vindt dat bewoners opvallend duidelijk en eensgezind zijn waar het de Buurtkamer betreft. “De Buurtkamer moet blijven”, want “in een prachtige woonwijk hoort een ruimte om  elkaar te kunnen ontmoeten”, aldus de fractievoorzitter.

Eensgezind vindt hij ze ook over een nieuwe te bouwen grote supermarkt. “Daar zitten we niet op te wachten”.  “Gelet op de nu al grote parkeerdruk in de wijk, de verkeersveiligheid en de wens van kleinschaligheid van de winkels zal ook de fractie van de PvdA aangeven nu nog niet voor de bouw van een grote supermarkt te zijn.”

canvas4   canvas5