We moeten nu meteen in actie komen voor meer studentenwoningen!

Door Arnout van den Bosch op 30 april 2018

“Verraad” door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt de afwijzing van de bouw van 2500 studentenwoningen op campus Uilenstede genoemd in het Parool. De Amstelveense PvdA is verbijsterd. Als het Ministerie zich niet aan afspraken houdt, moeten we het Minsterie daar op aanspreken. Dit plan mag niet zomaar in een bureaula verdwijnen.

PvdA Raadslid Arnout van den Bosch: “er is een groot gebrek aan betaalbare studentenhuisvesting, uitbreiding daarvan heeft voor de PvdA prioriteit. We moeten nu meteen in actie komen en een sterke lobby richting Den Haag voeren. Uilenstede is de enige plek waar we in Amstelveen zo veel studentenwoningen kunnen realiseren en leegstaande kantoorpanden kunnen ombouwen, die kans mogen we niet laten liggen.” Als dit probleem niet langs ambtelijke weg gelost kan worden, moet het via de politiek.

De gemeente Amstelveen gaat bezwaar aantekenen tegen de ministeriële afwijzing om 2.500 extra campuswoningen te bouwen in Uilenstede. We steunen het college in hun aanpak en zullen steun bieden met alles wat nodig is om de woningen toch te realiseren.

 

 

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch