Wel een baan, toch niet rondkomen

12 oktober 2018

Onlangs verscheen het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport presenteert de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar armoede onder werkende Nederlanders. Het SCP concludeert dat het aantal werkende armen in Nederland groeit. 4,6% van de werkenden leeft in armoede, wat veelal komt door werk zonder cao-afspraken of onder het minimumloon. Het SCP waarschuwt in het rapport dat gemeenten in hun armoedebeleid relatief weinig specifieke aandacht schenken aan werkende armen.

De PvdA wil graag weten hoe de gemeenten met deze groep omgaat en of er niet meer gedaan zou kunnen worden. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat er een situatie waarbij salaris verkregen door werk de primaire inkomstenbron is. Raadslid PvdA Suzanne Piet stelt daarom de vragen aan het college:

Vragen
1 Wat is de huidige omvang van werkende armen in Amstelveen en is er ook hier sprake van een toename?
2 In welke mate bereikt het minima-beleid van de gemeente Amstelveen de werkende armen?
3 Hoe effectief is het armoede-beleid dat specifiek gericht is op werkende armen volgens de wethouder?
4 Het SCP geeft aan dat gemeenten en werkende armen elkaar niet goed kunnen vinden. In hoeverre zijn werkende armen voor de gemeente in beeld en hoe zorgt de gemeente ervoor dat werkende armen bewust worden van de verschillende regelingen?
5 Is de wethouder bereid om flexibilisering op de arbeidsmarkt voor Amstelveense werkenden tegen te gaan en, zo ja, welke maatregelen zou de wethouder hiertegen willen nemen?
6 Wat doet de gemeente specifiek om armoede onder zzp-ers tegen te gaan?