Wonen: olietanker draait de goede kant op

Door Arnout van den Bosch op 30 november 2018

Het is een belangrijke frustratie van veel Amstelveners: er zijn veel te weinig betaalbare woningen in Amstelveen. Reden waarom de nieuwe coalitie hier werk van maakt. Het is dan soms frustrerend om te zien dat er nog steeds projecten worden opgestart voor de bouw van dure woningen. Toch zijn de vooruitzichten goed. Het gaat alleen langzaam. De ontwikkeling van woningen is een olietanker die zich niet snel laat bijsturen, maar hij komt nu echt in beweging.

Tijdens de crisis waren blij met ieder huis dat er gebouwd kon worden, projecten kwamen bijna niet van de grond. Het herstel is gelukkig sneller gekomen dan de meeste mensen hadden gedacht. We zitten daardoor nu nog wel met een erfenis van tijdens de crisis opgestarte projecten voor dure woningen. Daarover zijn door de Gemeente met ontwikkelaars vaak al bindende afspraken gemaakt, waar we nu niet meer van af kunnen. Hoe verder een project al is, hoe minder er nog aan veranderd kan worden. 

In het nieuwe coalitieakkoord van PvdA, VVD en D’66 is de afspraak gemaakt om in te zetten op betaalbare woningen, vooral in het (lage) middeldure segment tussen de 710 en 900 Euro per maand. In dat segment is de nood het hoogst. Daarnaast is, na jaren van verkoop van sociale huurwoningen, vastgelegd dat het aantal sociale huurwoningen gelijk moet blijven. Dat is de lijn die is ingezet voor nieuwe projecten. Doordat verschillende projecten in verschillende stadia van ontwikkeling zijn, zie je nu een mix van dure en goedkope projecten. De verhouding tussen duur en goedkoop wordt langzaam beter.

In de vergadering van Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur van 27 november 2018 was dat duidelijk te zien. In die vergadering kwam enerzijds een ‘oud’ project als Zonnestein 64-66 aan bod. Dat project bestaat uit dure vrijstaande villa’s. Een project dat we nu nooit meer op die manier zouden starten. Anderzijds stond in die zelfde vergadering project Biesbosch 225 op de agenda, een nieuwer project met meer dan 75% middeldure (900 – 1100 Euro per maand) huurwoningen. 1100 Euro is nog steeds veel geld, maar het gaat de goede kant.

De PvdA wil nu doorpakken: in de volgende projecten moet (nog) meer woonruimte in de prijsklasse tussen 710 en 900 Euro per maand gerealiseerd worden. Dat is wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Afspraak is afspraak. De PvdA is er van overtuigd dat we zo, samen met de andere partijen in de coalitie, echt wat voor elkaar gaan krijgen op de woningmarkt.

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch