Cultuur

  • Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn omdat het geweldige mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien biedt. De PvdA blijft ook aandacht vragen voor de waarde van kunst en cultuur voor iedereen, voor de maatschappij als geheel.
  • Culturele instellingen, kunstenaars en scholen kunnen door nieuwe vormen van samenwerking de kwaliteit van muziek- en cultuuronderwijs een nieuwe impuls geven.
  • Bij de beoordeling van (verlenen van) subsidies aan culturele instellingen, zal de mate waarin zij sociale cohesie bevorderen en de mate waarin zij brede lagen van de Amstelveense bevolking bereiken een afwegingscriterium zijn.

Lees meer ยป