Jeugd

  • Wij zorgen ervoor dat kinderopvang toegankelijk blijft voor de laagste inkomensgroepen en dat kinderen vanaf 2 1/2 jaar in hun eigen buurt kunnen deelnemen aan voorschoolse activiteiten. Waar nodig passen we in overleg met de aanbieders de spreiding van voorzieningen daarop aan.
  • Wij zorgen voor voldoende speelmogelijkheden in de wijken voor jonge kinderen.
  • Wijk(zorg)teams hebben door hun brede samenstelling en hun directe contact met bewoners goed inzicht in mogelijke overlastsituaties in wijken. Wij zetten die signaleringsfunctie maximaal in, zodat er -liefst preventief- kan worden ingegrepen in bijvoorbeeld overlastsituaties veroorzaakt door jongeren.

Lees meer »