Onderwijs

  • Wij zetten het lopende huisvestingsprogramma voor de Amstelveense scholen waarbij alle scholen nieuwe of verbeterde schoolgebouwen krijgen, onverminderd voort.
  • Het onderwijsaanbod in Amstelveen dient voldoende te zijn om alle Amstelveense kinderen in Amstelveen naar school te laten gaan.
  • Ondersteuningsprogramma’s vanuit de gemeente zijn gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering, opdat het onderwijs optimaal is gericht op de diversiteit in behoefte bij kinderen en ouders. De PvdA wil excellent onderwijs op alle niveaus.
  • De PvdA zal de “Brede School” als speerpunt in de onderwijsvisie handhaven.
  • Wij stimuleren dat immigranten die voor langere tijd in Nederland wonen gebruik maken van inburgeringscursussen; ook als die verplichting niet bij wet is opgelegd. Wij vragen daarvoor een bijdrage naar draagkracht.

Lees meer »