Schiphol

  • Wij houden Schiphol aan de afspraken over beperking van de geluidshinder in ruil voor groeimogelijkheden die aan de Alderstafel zijn gemaakt. Tegelijkertijd willen we als onderdeel van onze toekomstvisie op Amstelveen opnieuw onderzoeken waar de regelingen voor de veiligheidszone rond Schiphol ons onnodige en ongewenste beperkingen opleggen. Waar nodig starten we daarover het overleg met het Rijk.

Lees meer ยป