Vluchtelingen

De PvdA is van mening dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld een veilig bestaan verdienen. Het bieden van fatsoenlijke opvang en vluchtelingen helpen snel te integreren heeft een hoge prioriteit voor de PvdA.