Zorg

  • Wij vullen de nieuwe taken in, in samenspraak met bewoners(organisaties) en betrokken maatschappelijke en zorgorganisaties.
  • Terugbrengen van overheadkosten van organisaties ten gunste van de uitvoering speelt samen met de waardering van bewoners van de kwaliteit van de geleverde zorg een centrale rol bij (her)aanbesteding van zorgtaken.
  • Wij organiseren de hulpverlening van de zorginstellingen in de nabijheid van de mensen, zorgen ervoor dat zij hun organisaties op elkaar afstemmen, zodat hulpvragers steeds met één en dezelfde contactpersoon te maken krijgen. Eén gezin, één plan, één hulpverlener. Kleinschalige wijkgerichte teams van professionals leveren zorg op maat. Daardoor kan het aanbod per wijk verschillen, omdat de opbouw van een wijk en daarmee de behoefte per wijk uiteen loopt.
  • Wij stimuleren dat de professionele hulpverlener ruimte krijgt om beslissingen te nemen. Intercollegiale toetsing, zoals bijv. bij artsen gebruikelijk, is belangrijker dan het voldoen aan regeltjes.
  • Wij stimuleren dat de wijk-(zorg-)teams probleemsituaties tijdig kunnen signaleren en waar nodig preventief ondersteuning aanbieden of actief doorverwijzen.

Lees meer »