Voorzitter

Anna Kaal

Anna Kaal

Over Anna Kaal

Anna Kaal, Lerarenopleider Vrije Universiteit Amsterdam
Ik heb er heel veel zin in om met ons nieuwe bestuur aan Amstelveen te laten zien waar de PvdA voor staat: een inclusieve samenleving waarin mensen open staan voor verschillende perspectieven en fatsoenlijk en solidair met elkaar omgaan, zodat iedereen de mogelijkheid heeft in ons mooie land een goed leven op te bouwen. Ik hoop dat we de PvdA zichtbaarder kunnen maken, voor leden en niet-leden. Dat we laten zien dat we benieuwd zijn naar de ervaringen, dromen en idealen van onze inwoners en graag in gesprek gaan over wat nodig is, nu en voor de toekomst. Ik hoop ook dat we Amstelveners, jong en oud, enthousiast kunnen maken om de komende tijd samen met ons twee mooie campagnes te voeren. Het nieuwe bestuur zit in ieder geval vol energie! Heb je zin om (zo nu en dan) mee te helpen? Meld je dan bij ons aan.