Raadslid

Arnout van den Bosch

Ruimte, Wonen en Natuur

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks leven werkt hij als consultant bij een groot adviesbureau, hiervoor werkte hij als manager bij een bouwbedrijf en bij spoorbeheerder ProRail. Verantwoordelijke banen in de wereld van infrastructuur, bouw en mobiliteit. Zowel inhoudelijk als procesmatig zeer relevante ervaringen voor de agenda van de Amstelveense raadsfractie. In Tilburg studeerde hij rechten, in die periode was hij ook bestuurslid van de PvdA Noord-Brabant en Landelijk bestuurslid van PvdA jongerenorganisatie JS.