Vice-voorzitter

Henk Bleekemolen

Henk Bleekemolen

Over Henk Bleekemolen

henkbleekemolen@kpnplanet.nl

Vanaf 2005 woon ik naar volle tevredenheid in Amstelveen.  Groen, rust, veel Amsterdamse mensen, ontwikkeling, culturele dynamiek en op de fiets snel in het buitengebied.

Als personeelsman heb ik mij altijd verbonden met sociale en zorg doelstellingen. Ik heb gewerkt als opbouwwerker, personeelsadviseur en manager van P&O. Steeds meer gericht op de algemene bedrijfsvoering van zorginstellingen. Nu ik met pensioen ben is dat niet anders. Nu in de vorm van voorzitter van een aantal besturen in welzijn, zorg en cultuur.

Waar doe ik het voor? Sociale bewogenheid, verbondenheid met de mensen die het minder hebben in inkomen, opleiding of werkmogelijkheden. Ik vind dat ieders bijdrage aan de maatschappij meetelt. Ik wil graag dat iedereen vanuit welke positie, inkomen, achtergrond, geaardheid en overtuiging meedoet en meetelt. Ik maak mij sterk voor participatie vanuit wijken, voor werk en inkomen, als cliënt van zorg. Ik ben er van overtuigd dat als bewoners, werknemers en cliënten zich met het beleid voor wonen, werken, sociale voorzieningen en zorg bemoeien, dat dat alleen maar tot verbetering van dat beleid kan leiden. Effectiever, met meer draagvlak, toegankelijk voor iedereen en eerlijker!

Daar zet ik mij voor in.