Fractie

In elke Gemeente in Nederland is de gemeenteraad het hoogste orgaan. De gemeenteraad beslist over alle belangrijke zaken in die stad. De wethouders voeren die besluiten verder uit met behulp van onder andere de ambtenaren. Hoe meer inwoners een gemeente heeft hoe meer leden er zijn in de gemeenteraad (in Amstelveen zijn er 37 gemeenteraadsleden)

Volgens de wet zitten de leden van de gemeenteraad daar zonder last of ruggenspraak. Ze zijn dus formeel aan niemand gebonden. In de praktijk is het echter zo dat vrijwel ieder lid ook lid is van een fractie, zoals de fractie van de Partij van de Arbeid. In onderlinge discussies binnen zo’n fractie wordt besloten hoe er gestemd zal worden. In principe stemt de gehele fractie hetzelfde; maar dat is niet verplicht. Het gebeurt daarom wel dat er verdeeld gestemd wordt, vooral bij hele principiële kwesties. Bij grotere gemeentes spelen zo veel zaken tegelijkertijd, denk aan financien, welzijn, verkeer, criminaliteit,afval, enz, enz. Daarom zal er binnen een fractie een taakverdeling gemaakt worden, zodat elk lid zijn/haar eigen portefeuille beheert. De andere leden hoeven daar dan minder aandacht aan te besteden en hebben hun eigen aandachtsterreinen.

Stuur voor meer informatie een mail naar Esther Veenboer: [email protected] .