Het OV en de fietser centraal
Verkiezingsprogramma

Het OV en de fietser centraal

Amstelveen is een prettige stad om in te wonen met veel groen, mooie (heem)parken en goede verbindingen. Dat is belangrijk voor het welzijn van de inwoners: om te kunnen bewegen, om te kunnen spelen, om naar school of werk te gaan of vrienden en familie te bezoeken. De PvdA wil dat de kwaliteit van de verbindingen en van het groen meegroeit met de uitbreiding van Amstelveen. Met het oog op duurzaamheid en veiligheid leggen we prioriteit bij het verbeteren van de voorzieningen voor openbaar vervoer en fietsers.

Ons voorstel

  1. Breng openbaar vervoer terug in de wijk: het openbaar vervoer in Amstelveen beperkt zich tot een paar belangrijke lijnen waarop veel bussen en trams rijden, maar dat kan fijnmaziger om bewoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer beter te bedienen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Dat kan door haltes toe te voegen en door vanuit iedere wijk bussen, of andere vormen van openbaar vervoer, in te zetten met op z’n minst verbinding met het Stadshart, Oude Dorp en ziekenhuis, maar ook naar station Amsterdam Zuid. Ook willen we zorgen voor hoogwaardig openbaar vervoer (tram of snelbus) naar Schiphol en Amsterdam Bijlmer Arena vanaf een groter aantal haltes in Amstelveen. Op die manier is het voor iedereen gemakkelijk om op treinstations met bestemmingen buiten Amstelveen te komen. We ondersteunen goede vrijwilligersinitiatieven (zoals het ‘Wijkmobiel’ in Waardhuizen).
  2. Bevorder fiets- en wandelverkeer: de fiets krijgt wat ons betreft een belangrijkere positie in het Amstelveense verkeer. Fietsvoorzieningen zijn over het algemeen goed in te passen in de schaarse openbare ruimte. We willen zorgen voor doorgaande fietsstraten naar alle wijken, bijvoorbeeld ook aan de oostkant van Amstelveen, en voor bewaakte fietsenstallingen bij OV knooppunten. We willen waar nodig ook fietsverbindingen naar de openbare groengebieden verbeteren. We willen extra aandacht besteden aan veiligheid, ook met het oog op de populariteit van elektrische fietsen en bakfietsen, en de begaanbaarheid van trottoirs, voor bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwagens. Tijdens wegwerkzaamheden willen we omrijden en omlopen voor fietsers en voetgangers zoveel mogelijk vermijden.
  3. Beperk autoverkeer: we willen de nadelige gevolgen van (te veel) autoverkeer voor de luchtkwaliteit en veiligheid beperken. We hevelen 10% van het onderhoudsbudget voor autowegen over naar het budget voor fietspaden. We verlagen de maximumsnelheid in Amstelveen: 30 km/u wordt de norm, behalve op de grote doorgaande wegen (o.a. Beneluxbaan, Keizer Karelweg, Amsterdamseweg, Handweg, Van der Hooplaan). Hierbij moet ook aandacht zijn voor de veiligheid op rotondes. Door het invoeren van een nieuwe parkeernorm (maximaal één parkeerplek per woning) willen wij aan de moderne  mobiliteitsbehoeften tegemoetkomen en behouden we ruimte voor andere initiatieven.
  4. Maak de wijken groen: het groen in Amstelveen is om meerdere redenen belangrijk – het verbetert het milieu, is goed voor de biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling en heeft een positief effect op ons welbevinden. We willen inwoners daarom stimuleren om tuinen groen te houden in plaats van er een  parkeerplaats of inrit aan te leggen. Waar mogelijk wordt versteende openbare ruimte vervangen door waterdoorlatende en plantengroei bevorderende alternatieven. Bewoners worden uitgenodigd samen te werken om meer natuur en groen te realiseren in de wijken (denk bijv. aan gevel-/plantsoentuintjes).

Deel dit