Liefdevolle, toegankelijke en preventieve zorg
Verkiezingsprogramma

Liefdevolle, toegankelijke en preventieve zorg

Goede zorg is liefdevol, met tijd en aandacht voor zowel de mens die zorg nodig heeft als voor de mantelzorgers en zorgverleners. Dat geldt voor alle zorg: van jeugdzorg tot ouderenzorg, van het jonge kind met ADHD tot de oudere met dementie. Momenteel zijn er teveel wachtlijsten, is er te weinig geld, personeel en ruimte beschikbaar en krijgen mensen die zorg nodig hebben al snel met uiteenlopende instanties te maken. Dat staat ons streven in de weg, namelijk toegankelijke zorg die gericht is op preventie en gezond leven. We willen geen zorg die pas laat in actie kan komen, maar zorg die snel kan worden georganiseerd zodat mensen niet buitenspel komen te staan.

Ons voorstel

  1. Ondersteun mantelzorgers extra, zodat ze hun energie kunnen richten op fijn contact met de persoon die ze helpen. We willen mantelzorgers actief op hulpmogelijkheden wijzen en bestaande ondersteuning uitbreiden met ondersteuning bij rouw, mantelzorg voor psychische problematiek en nazorg na mantelzorg.
  2. Versterk hulp bij dementie: de afgelopen jaren heeft de gemeente geëxperimenteerd met extra ondersteuning voor mensen met beginnende dementie. Ze werden thuis ondersteund, met anderen in contact gebracht en in samenwerking met bewonersinitiatiefgroepen en wijkcentra werden met hen zinvolle  activiteiten georganiseerd. Zorg werd aangepast aan de de persoon en blijven meedoen in de samenleving stond voorop. Dit willen we beschikbaar stellen voor alle inwoners met dementie om de kwaliteit van leven voor hen en voor hun naasten te verbeteren.
  3. Verbeter de jeugdzorg: de jeugdzorg is gedecentraliseerd en er is een toename van de zorgvraag en de zorgkosten. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren kan jeugdzorg worden verbeterd, zodat het kind centraal komt te staan. We willen inzetten op preventie, zoals sport op school, verslavingszorg, maar ook laagdrempelige vormen van hulpverlening (zoals het inzetten van ervaringsdeskundigen). Opkomende problematiek, zoals bijvoorbeeld vechtscheidingen, moeten tijdig kunnen worden gesignaleerd.
  4. Bestrijd eenzaamheid voor jong en oud: voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of voor mensen met psychische problematiek, zoals een depressie, is het belangrijk om mee te blijven doen in de samenleving; om vrienden te ontmoeten, werk of vrijwilligerswerk te doen, te sporten. We willen hen ondersteunen om maatschappelijk en sociaal mee te blijven doen.
  5. Organiseer een betere structuur met kortere lijntjes: we organiseren één loket voor complexe zorgsituaties waar de gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor samenwerken zodat mensen één aanspreekpunt hebben en er minder administratieve belasting is voor zorgmedewerkers. Laagdrempelige initiatieven die kunnen helpen bij het voorkomen, signaleren en oppakken van hulpvragen moeten beter in kaart gebracht en benut worden. We willen toe naar meer ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars die mensen helpen zorg te organiseren. Ook willen we zorg toegankelijker maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (bijv. laag- en ongeletterden).
  6. Voorkom wachtlijsten door betere salarissen, aantrekkelijke omscholingsprogramma’s, nieuwe gezondheidscentra en betaalbare woningen voor zorgmedewerkers. We willen dat de gemeente ruimte maakt voor een nieuw verpleeghuis, vijfhonderd zorgwoningen en drie nieuwe huisartsenpraktijken. We willen zorgorganisaties (net als scholen) toestaan om dienstwoningen op hun terrein te bouwen.

Deel dit