21 november 2017, om 20:00

Algemene Ledenvergadering

Op 21 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Op deze ledenvergadering wordt de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en het verkiezingsprogramma goedgekeurd. Meer info volgt.