ALV PvdA Amstelveen

5 november 2020, van 19:30 tot 20:30, Digitaal | Digitaal
Beste leden,

 

Graag nodigen we jullie uit voor de Afdelingsjaarvergadering van PvdA Amstelveen op donderdag 5 november. De digitale vergadering start om 19.30 en duurt tot 20.30 (evt. uitloop naar 21.00. Voor wie nog even wil napraten, is daar gelegenheid toe).

Tijdens deze vergadering zal de ledenvergadering stemmen over de bezetting van het bestuur. Vanuit het bestuur worden een nieuwe voorzitter en enkele nieuwe bestuursleden voorgedragen. De nieuw voorgestelde kandidaten hebben de afgelopen maanden al actief meegewerkt met het zittende bestuur en de fractie. Op basis daarvan hebben wij het volste vertrouwen dat zij de onze afdeling van nieuw elan zullen voorzien. De nieuwe leden hebben zich inmiddels voorgesteld op de website van de PvdA Amstelveen.

Volgens het reglement van de partij kunnen tot het begin van de jaarvergadering tegenkandidaten worden aangemeld bij de secretaris. Het is fijn als kandidaten zich van te voren melden. Er is genoeg te doen en er zijn nog vacatures!

Verder is het gebruikelijk dat de fractievoorzitter en leden van de fractie een verslag geven in hun ervaringen en behaalde successen in de gemeenteraad gedurende het afgelopen jaar.

Vanwege de huidige situatie rondom Covid-19 zal de vergadering online plaatsvinden. Alle leden ontvangen hierover via post of mail bericht.

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Welkom door voorzitter Ad Verkleij
 2. Verslag bestuur, secretaris en penningmeester (informatie volgt); inclusief decharge penningmeester
 3. Voordracht en stemming rondom nieuw bestuur:
  • Voorzitter (in functie): Anna Kaal
  • Vice-voorzitter: Ad Verkleij blijft nog een jaar beschikbaar voor het bestuur
  • Secretaris (in functie): Willemijn Wittkamper-Hellman: Willemijn wil het secretariaat graag overdragen, maar is bereid dit nog voorlopig waar te nemen; zeker nu zij in de praktijk nauw kan samenwerken met de nieuw bestuursleden; die zich in willen zetten voor de communicatie en de website.
  • Penningmeester (in functie): Dolf Veenboer: Voor Dolf geldt hetzelfde als voor Willemijn. We zoeken nog naar iemand die het penningmeesterschap wil overnemen; maar gelukkig is Dolf bereid de noodzakelijke werkzaamheden te blijven verrichten in afwachting van een opvolger.
  • Bestuursleden: Marion Timmers en Tadeo van Doren. Marion zal samen met Willemijn de communicatie van de PvdA-afdeling verzorgen en (digitale) campagneactiviteiten ondersteunen. Zij doet dit samen met Marjon Oostveen. Tadeo zal zich vanuit het bestuur vooral richten op het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad en daarmee nauw samenwerken met Arnout van den Bosch (raadslid) die de voorbereiding gaat coördineren.
  • Vacature: campagnecoördinator. We zoeken nog iemand die de campagnes voor de komende 2eKamerverkiezingen en de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen wil gaan coördineren. Interesse?
 4. Verslag fractievoorzitter (voorgesteld zal worden om dit waar mogelijk te combineren met agendapunt 7)
 5. Overdracht voorzitterschap
 6. Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen: De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg (maart 2022) maar volgens het tijdschema van de PvdA dienen we al vrij snel een paar besluiten te nemen. Omdat die besluiten nogal wat impact hebben op het verdere proces leggen we daarvoor alvast een paar voorstellen aan de afdelingsvergadering voor:
  • We doen onder de naam PvdA deel aan de verkiezingen; dat zal niemand verrassen…
  • We moeten een beslissing nemen of we een aparte lijsttrekkersverkiezing gaan organiseren. Dat hebben we tot nu toe wel steeds overwogen maar uiteindelijk, om goede redenen, niet gedaan.
  • Gaan we opnieuw gebruik maken van een onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie.  Dat is inmiddels binnen onze afdeling gebruikelijk geworden.

7. In gesprek met de fractie.  Onze bedoeling is om na het formele punt vooral informeel met de fractieleden en de burgerleden door te praten.