Door Esther Veenboer op 5 februari 2014

Doorgaan met Armoedebestrijding

PvdA Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor armoedebestrijding.

Toen dit bekend werd, heb ik namens de PvdA, daarin gesteund door alle raadsfracties, een motie ingediend om het geld dat voor 2014 en 2015 beschikbaar komt voor Amstelveen in te zetten om de effecten van armoede op kinderen te bestrijden.

De effecten van opgroeien in armoede zijn groot. Kinderen voelen zich buitengesloten en ervaren dat ze niet mee kunnen doen.

Als we dit niet aanpakken zijn deze kinderen mogelijk voor het leven getekend en krijgen ze niet de mogelijkheid om zelf uit de armoede te komen en te blijven wanneer ze volwassen zijn.

In de motie heb ik het college gevraagd om in januari met voorstellen te komen om hier uitvoering aan te geven.

De Kinderombudsman heeft een aantal goede voorbeelden gegeven van manieren waarop de gevolgen van armoede onder kinderen kunnen worden bestreden. Een kindpakket, dat verder gaat dan korting op lidmaatschap van een sportclub, maar bijvoorbeeld ook kijkt naar andere zaken die kinderen in onze samenleving nodig hebben om mee te kunnen doen. Soms zijn basisbehoeften als een paar goede schoenen, een warme winterjas of een fiets om naar school te kunnen fietsen al onbereikbaar voor kinderen die in armoede leven. Daarom zal onze fractie vanavond tijdens de raadsvergadering een motie mee indienen met een goed initiatief van Groen Links waarin dit wordt voorgesteld.

Daarnaast denk ik aan het aanschrijven van winkelketens in onze stad. Grote (internationale) winkelketens hebben vaak programma’s over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zou het niet mooi zijn als deze ketens mee zouden helpen met armoede bestrijding onder kinderen in Nederland, om te beginnen in Amstelveen. Dat kun je natuurlijk niet afdwingen, maar vragen staat vrij toch?

Ik ben heel blij dat armoedebestrijding onder kinderen leeft bij de verschillende partijen in de Raad. Wat mij betreft kunnen we niet snel genoeg beginnen met de uitvoering!

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer