Door Esther Veenboer op 7 november 2013

Bestrijding gevolgen van armoede bij kinderen nodig

“Bestrijding van gevolgen van armoede bij kinderen is echt nodig!” zegt Esther Veenboer, raadslid voor de PvdA.

De effecten van opgroeien in armoede zijn groot. Kinderen voelen zich buitengesloten en ervaren dat ze niet mee kunnen doen.

“Als we dit niet aanpakken zijn deze kinderen mogelijk voor het leven getekend en krijgen ze niet de mogelijkheid om zelf uit de armoede te komen en te blijven wanneer ze volwassen zijn”

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft voor 2013, 2014 en 2015 extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor armoedebestrijding.

Als gevolg van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. Met name kinderen zijn hier de dupe van.

Eén op de negen kinderen groeit op in armoede.

Ook de Kinderombudsman spreekt zich uit voor specifieke voorzieningen om armoedebestrijding voor kinderen in het gemeentelijke beleid. Niet alleen gericht op culturele en sportieve voorzieningen, maar ook voor financiële ondersteuning, schuldpreventie, onderwijs en gezondheid.

In de begroting van de gemeente, die deze week in de Raad wordt behandeld, is voor het geld dat voor 2014 en 2015 beschikbaar komt nog niet vastgelegd dat het gebruikt wordt voor armoedebestrijding.

Op initiatief van de PvdA zal bij de behandeling van de begroting een motie worden ingediend, die de andere partijen in de Raad mee zullen indienen, om dat geld te reserveren voor het bestrijden van armoede en dan vooral de gevolgen van armoede voor kinderen.

Veenboer: “Het is fijn dat de partijen in de Raad het eens zijn dat de gevolgen van armoede voor kinderen bestreden moeten worden”.

We vragen het college om in januari met voorstellen te komen, zodat er zo snel mogelijk begonnen kan worden.

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Ik ben sinds 2006 lid van de Gemeenteraad van Amstelveen. Ik ben jurist en gespecialiseerd in het Luchtrecht. Ik werk bijna 21 jaar bij de KLM en houd me daar bezig met wet- en regelgeving op het gebied van security (beveiliging van de burgerluchtvaart) en de vertaling daarvan naar handboeken en kwaliteitscontrole daarop. Opkomen voor

Meer over Esther Veenboer