Door Ad Verkleij op 13 oktober 2014

De provincie voor dummies

Woensdag 5 november 2014 om 20.00 uur is de PvdA Amstelveen Afdelingsvergadering over de provincie Noord-Holland.

Onbekend maakt onbemind. De provincies vormen in Nederland de meest onbegrepen bestuurslaag. Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Volgens velen gaat het daarbij al lang niet meer over de provincies zelf, maar om het afrekenen van de VVD-PvdA coalitie en vooral om de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Politiek krijgt alleen de samenvoeging van provincies nog enige aandacht, maar dan vooral om het dreigende falen van onze PvdA-minister Plasterk aan te tonen. Blijkbaar ziet de politiek de provincies als een inefficiënte tussenlaag tussen de landelijke politiek en steeds groter en zelfstandiger wordende gemeentes. Onbekend maakt onbemind!

Die onbekendheid geldt ook voor onze afdeling. Vandaar de wat provocerende titel: ‘De provincie voor dummies’.

We hebben daarom onze PvdA gedeputeerde TJEERD TALSMA uitgenodigd om ons bij te praten over de provinciale politiek in Noord Holland. Tjeerd heeft een achtergrond in het onderwijs (docent geschiedenis, rector), was gemeenteraadslid in Anna Paulowna, werd in 1999 lid van Provinciale Staten en in 2011 gedeputeerde met de portefeuilles ruimtelijke ordening, wegen en verkeer en vervoer. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap in 2015.

Voor de afdelingsvergadering hebben wij Tjeerd twee specifieke aandachtspunten meegegeven.

  • Wat is de (toegevoegde) waarde van de provincie voor een gemeente zoals Amstelveen? Waar gaat de provincie over, waar komen provincie en Amstelveen elkaar concreet tegen, waar liggen spanningsvelden en waar de keuzeruimte?
  • Waarom zouden Amstelveense burgers in maart 2015 op de PvdA moeten stemmen?

Die laatste vraag is met name van belang voor de verschillende canvasactiviteiten die onze afdeling in de loop naar de verkiezingen gaat organiseren. Uiteraard is er ruim gelegenheid om met Tjeerd in discussie te gaan.

Lokale politiek
Na de pauze verschuift de aandacht naar de Amstelveense politiek. Onze wethouder Jeroen Brandes en de fractie hebben hun wittebroodsweken achter de rug. Wij hebben Jeroen en de fractie gevraagd ons bij te praten over hun eerste ervaringen en over de onderwerpen die de komende maanden politiek spelen. Dit ter voorbereiding van onze canvasdag op zaterdag 15 november.

Afsluiting
De landelijke politieke situatie is voor de PvdA zorgwekkend. Laten we de borrel (voor eigen rekening) gebruiken om met elkaar na te gaan wat ons nog steeds bindt en hoe we samen het tij een beetje kunnen keren.

 

Belangrijke informatie:

Wat? PvdA Amstelveen Afdelingsvergadering over de provincie Noord-Holland

Wanneer? woensdag 5 november 2014 om 20.00 uur

Waar? Buurthuis De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen

 

Ad Verkleij

Ad Verkleij

Geboren (1951) en getogen in een bollenkwekersfamilie van KVP-huize. Scheikundestudie in Leiden (meer chemie en samenleving dan de chemie zelf). Geïnspireerd door Joop den Uyl. Lid geworden van de PvdA in 1970. Gewerkt in beleids- en managementfuncties in de universitaire wereld. Sinds kort gepensioneerd, maar nog wel maatschappelijk actief o.a als vice-voozitter van RK parochie Amstelland,

Meer over Ad Verkleij