Door op 8 oktober 2014

Odensehuis bestaat 1 jaar

Maandag 6 oktober bracht wethouder Welzijn Jeroen Brandes een bezoek aan het Odensehuis in Amstelveen ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan. Het Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, maar ook mantelzorgers of naasten, belangstellenden en professionals maken er gebruik van. Ook vrijwilligers zijn betrokken bij het Odensehuis en spelen een belangrijke rol.

Het afgelopen jaar is gebleken dat veel mensen gebruik maken van de inloopfunctie van het Odensehuis. Anderen ervaren het als een plek waar zij graag terugkomen en waar zij iets kunnen betekenen voor andere bezoekers. Gezamenlijk wordt er invulling gegeven aan de dag en gezamenlijk geluncht. Ook worden er grotere plannen gemaakt, bijvoorbeeld zingen o.l.v. een zangeres want muziek doet mensen met en zonder dementie bijzonder goed.

Wethouder Brandes: “Ik denk dat het Odensehuis zijn functie bewezen heeft in zijn eerste jaar. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die te maken hebben met dementie. Maar daarnaast zijn er professionals, mantelzorgers en vrijwilligers bij betrokken. Mensen die het niet meer redden, worden ondersteund door deze mix van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Dit college gaat volgend jaar meer geld uittrekken, juist voor deze laatste twee groepen. Zij zijn het cement van deze samenleving. Als gemeente zullen we er alles aan doen om ze hierbij te steunen en springen we bij als het echt niet meer gaat. Zodat iedereen zo lang mogelijk deel kan blijven uitmaken van onze maatschappij.”

Het Odensehuis is gevestigd in Wijkcentrum Alleman. Begeleiding en ondersteuning wordt geboden door medewerkers van Vita welzijn en advies. Bij hen kunnen mensen terecht met vragen. Zij geven advies hoe om te gaan met alles wat dementie met zich meebrengt.