Door Ad Verkleij op 27 juni 2013

Opkomen voor degenen die het nodig hebben

Vertrouw op burgerkracht, maar gebruik het niet als argument om de problematiek maar over de schutting te gooien. Dit was de belangrijkste conclusie uit het gesprek met Rogier den Uyl, directeur Radar-advies en met Esther Veenboer (PvdA-fractiel) tijdens de derde avond over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

In wijkcentrum de Meent  gingen Den Uyl en Veenboer in gesprek met afdelingsleden over wat er in de sociale paragraaf van dat programma moet komen.

Zelfredzaamheid van burgers is een prima uitgangspunt, maar de PvdA zal altijd op blijven komen voor degenen die structureel zorg  en ondersteuning nodig hebben, constateerden zij met de aanwezigen. De uitdaging wordt om de bezuinigingen van het Rijk vooral op te vangen door betere organisatie van de zorg bij de gemeente. Daar liggen mogelijkheden.  Dat vraagt om een sterke regierol van de gemeente, niet als allesbepalende overheid maar als een bestuur dat de wensen van de bewoners centraal stelt en hen actief betrekt bij de vormgeving van deze essentiële taken van de overheid.

Daarnaast zal de PvdA ervoor blijven waken dat er op lokaal niveau voldoende financi”en voor de noodzakelijke zorg zullen zijn.

Ad Verkleij

Ad Verkleij

Geboren (1951) en getogen in een bollenkwekersfamilie van KVP-huize. Scheikundestudie in Leiden (meer chemie en samenleving dan de chemie zelf). Geïnspireerd door Joop den Uyl. Lid geworden van de PvdA in 1970. Gewerkt in beleids- en managementfuncties in de universitaire wereld. Sinds kort gepensioneerd, maar nog wel maatschappelijk actief o.a als vice-voozitter van RK parochie Amstelland,

Meer over Ad Verkleij