Door op 5 januari 2014

“Raadslid Guido Dennenbroek 40 jaar lid van PvdA”

Het mag niet onopgemerkt blijven.
Guido Dennenbroek is al 40 jaar lid van de Partij. Guido is bewaker van ons gedachtegoed, sociaal democraat in hart en nieren en ongelofelijk belangrijk binnen onze afdeling als verbinder en deskundig Amstelvener, overigens is dat zo voor zijn gehele familie.

Guido weet als geen ander wat er binnen de amstelveense gemeenschap speelt, en ondanks vernieuwende en verschuivende ideeën binnen de partij weet hij het sociaal democratische partijgeluid daarin goed te vertegenwoordigen.

De sociaaldemocratie is Guido van jongs af aan meegegeven, solidair zijn met en opkomen voor de belangen van anderen zelfs al op de middelbare school in de leerlingenfractie en als ondernemingsraadlid bij zijn werkgever zijn voor hem een natuurlijk gegeven.

Vanaf april 2005 is Guido voor de PvdA in Amstelveen gemeenteraadslid om daar een steentje bij te dragen aan zijn gemeente, zijn Amstelveen, vanuit datzelfde sociaaldemocratische perspectief. “Amstelveen wordt altijd gezien als een gemeente met gefortuneerde inwoners, maar ook in Amstelveen wonen “gewone” mensen en die mogen niet uit het oog worden verloren” zei Guido bij zijn installatie in de raad. In mijn werk als raadslid voor de PvdA zet hij zich in voor alle Amstelveners maar verliest hij juist deze groep niet uit het oog.

“Onze afdeling is enorm trots op Guido Dennenbroek als raadslid, partijlid, sociaal democraat en als mens”, “wij feliciteren hem en hopen samen het 50-jarige lidmaatschap te gaan vieren”