15 maart 2014

Reactie PvdA Amstelveen

Oneens! De PvdA is het niet eens met de stelling “Bezuinigen op zorg is hard nodig”.

Het Amstelveens Nieuwsblad/Amstelveen Dichtbij legt de Amstelveense politiek tot 19 maart zeven stellingen voor.

Lijsttrekker Jeroen Brandes reageert:

Goed toegankelijke zorg is ons hoogste prioriteit. Wij zetten  alles op alles om mensen die zorg nodig hebben te ondersteunen. Wij organiseren de hulpverlening dicht bij de mensen en geven professionals  de ruimte te geven om zelf beslissingen te kunnen nemen. Daarmee besparen we  vooral op organisatiekosten.  Als blijkt dat de door het rijk over te dragen middelen  onvoldoende zijn, dan zullen we binnen de Amstelveense begroting extra  middelen vrij maken om een verantwoord zorgniveau  te kunnen garanderen en om te kunnen investeren in nieuwe,  creatieve manier van de organisatie van de zorgverlening.

Lees meer op Amstelveen Dichtbij.