28 januari 2014

Reactie PvdA Amstelveen

Eens!

De PvdA is het eens met de stelling “Als je in Amstelveen woont neem je Schiphol op de koop toe!” Het Amstelveens Nieuwsblad/Amstelveen Dichtbij legt de Amstelveense politiek tot 19 maart zeven stellingen voor.

Lijsttrekker Jeroen Brandes reageert:

“De Luchtvaartsector groeit nog steeds en dus ook de intensiteit van het vliegverkeer. Met de tafel van Alders is een weg ingeslagen om afspraken te maken die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zijn. Hierbij hoort een goed meetinstrument, omdat je daar alleen mee kan aantonen of er recht wordt gedaan aan die afspraken. Als dit goed is ingeregeld weet wat je van je buurman kan verwachten. (preferentieel baangebruik) En bij afwijken van de afspraak is dat dan ook te verklaren, bijvoorbeeld veiligheid, of minder baan capaciteit door onderhoud.”

Lees meer op Amstelveen Dichtbij.