Door op 14 april 2015

Regel sociale woningbouw voor hen die recht daarop hebben

PvdA Amstelveen vraagt college: “regel sociale woningbouw voor hen die recht daarop hebben”. PvdA Amstelveen eist van woningcorporatie Eigen Haard : ” schiet op met opknappen van schandalig slecht onderhouden Sociale woning voorraad.

Sociale Huurwoningen ( huur tot 700 euro )worden voor 30% bewoond door gezinnen die geen sociale woning nodig hebben, er wordt scheef gewoond. Daar wordt al jaren over gesproken.

Dat betekent dat pogingen worden gedaan mensen die meer verdienen dan een inkomen dat recht geeft op een (gesubsidieerde)sociale woning naar een duurdere woning te verhuizen.
Een woning die beter past bij hun inkomen.
Pogingen die ook recht doen aan gesubsidieerde woningen, recht doen aan subsidierecht.

De PvdA steunt deze pogingen. Subsidie geld en gesubsidieerde woningen moeten terecht komen bij hen die het nodig hebben.

Van groot belang is te weten hoe het er in Amstelveen voorstaat.
De fractie van de partij van de Arbeid in de Gemeenteraad van Amstelveen, bij monde van Harry J van den Bergh en Nina de Jong, heeft duidelijk gemaakt dat zij actie wil van het College van B en W en stelde in Januari daar schriftelijke vragen over.

In Amstelveen zijn 13000 woningen die vallen onder de sociale woningbouw, op een totaal aantal van 42000 woningen. In theorie zijn er ongeveer 10000 woningen nodig, en dus zou er in Amstelveen in principe geen probleem zijn om te kunnen beschikken over voldoende sociale huurwoningen, al bestaat een lastige en zorgelijke toewijzingsprocedure.

Het huidige College werkt aan een  programma om de problematiek van het scheefwonen aan te pakken .Wanneer het lukt om de scheefwoners te laten verhuizen naar duurdere woningen, moeten die woningen ook echt beschikbaar zijn, dan wel gerealiseerd worden. Vervolgens moeten de vrijgekomen sociale huurwoningen ook echt toegewezen worden aan gezinnen die gesubsidieerde huisvesting nodig hebben.

De PvdA steunt het beleid om voor deze groep inwoners goede woningen te bouwen, gecombineerd met doelgroepenwoningen ( starterswoningen, studenten huisvesting en seniorenwoningen )

Samenwerken met de woningcorporaties is van wezenlijk belang voor de kans van slagen. Vandaar dat nauw wordt samengewerkt met Eigen Haard die verreweg de meeste sociale woningen in Amstelveen bezit. De fractie van de PvdA is momenteel teleurgesteld in Eigen Haard daar waar het gaat om onderhoud en bewoning van de sociale woningvoorraad. Natuurlijk kennen we de opknap plannen, maar die zijn veel te voorzichtig. “wij bezochten onlangs de woningen/ flats aan de Plesmansingel , en die zijn schrijnend slecht, Amstelveen onwaardig”. volgens burgerraadslid Nina de Jong.

Het belang van goed onderhouden, en correct toegewezen sociale woningbouw is in de visie van de PvdA zeer groot. Uit het oogpunt van rechtvaardigheid, maar zeker ook vanuit economisch oogpunt. Wil Amstelveen succesvol zijn bij het aantrekken van bedrijven in de gemeente dan moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn voor werknemers die deze bedrijven meebrengen of voor het personeel dat zij willen aantrekken. Werkgelegenheid en beschikbare ( sociale ) woningen zijn vaak vier handen op een buik.

Samengevat is De PvdA voorlopig tevreden met het beleid. Zij zal het beleid van het College echter kritisch volgen, aandringen op vernieuwing van het woningbeleid, en in gesprek gaan met Eigen Haard en blijven oproepen tot een goede gedegen sociale woningbouw voorraad die bewoond kan worden door gezinnen waar subsidie naartoe hoort te gaan.