24 februari 2016

Wat wij zoal doen: dagboek van een PvdA-gemeenteraadslid

Wat wij zoal doen!

In het bestaan van een Gemeenteraad,ook die van Amstelveen,komen belangrijke en minder belangrijke momenten voor.Routinezaken en soms ook zaken die van het uiterste belang zijn voor de gemeente en haar inwoners.  Zo een uiterst belangrijke zaak is de behandeling van de Woonvisie,het stuk dat het College heeft geschreven over de vraag hoe zij aankijkt  tegen het toekomstige wonen in een stad als Amstelveen.Voor ons als PvdA is altijd van belang dat een stad als de onze een gevarieerde woningvoorraad heeft dwz:huizensoorten die voor een varieerde groep van mensen beschikbaar zijn.Daarbij groeit het aantal koopwoningen en stagneert de doorstroom van sociale huurwoningen,een probleem dat in het hele land voorkomt waarvoor oplossingen moeilijk te vinden zijn.
In onze stad doet zich een bijzonder probleem voor nm dat het er naar uitziet dat binnen afzienbare tijd Amstelveen vol is:nieuwe huizen kunnen dan op enige schaal niet meer gebouwd worden.De stad verandert dan ook aanzienlijk van karakter,althans dat is een risico. Het zou dan heel goed kunnen dat Amstelveen een saaie slaapstad wordt omdat een stad zonder beschikbare woningen bv niet meer interessant is voor nieuwe ondernemingsactiviteit.Daar past een behoorlijk woningvoorraad bij voor de toekomstige werknemers die zo dichtbij mogelijk willen wonen bij hun werkplaats.Dat betekent  dan ook minder druk op het milieu.Zo worden wij nu al geconfronteerd met een hoogst belangrijke zaak als de Woonvisie welke vele gevolgen heeft voor het karakter van de stad op enige termijn.In Commissie en Raad debatteren wij over de Woonvisie in februari en maart.
Een niet erg zichtbare zaak voor heel veel inwoners van heel veel steden en dorpen is de zg. regionalisering.Die is van veel belang omdat tal van maatschappelijke vraagstukken niet meer uitsluitend behandeld kunnen worden op de beperkte schaal van een gemeente.Voorbeelden: economische vraagstukken,ruimtelijke ordening,vervoer etc..Wij zijn meer en meer op weg richting het functioneren van gemeentes op de schaal van wat een Metropoolregio (Amsterdam) wordt genoemd.Die ontwikkeling moeten wij steunen en bevorderen op een voorwaarde:het garanderen van de democratische besluitvorming en legitimiteit.Wij zijn er erg druk mee in eigen Gemeente,in de Stadsregio en de nieuwe Metropoolregio Amsterdam.

Harry J van den Bergh, lid van de Gemeenteraad
Nina de Jong, burgerrraadslid