8 augustus 2017

Woordvoering Esther Veenboer tijdens de kadernota

Op 19 juli vond de kadernota van 2018 plaats. Wilt u graag teruglezen wat PvdA Fractievoorzitter Eshter Veenboer heeft gezegd? Klik hier.

Mocht u de gehele Kadernota terug willen zien,d at kan via de volgende link: https://amstelveen.raadsinformatie.nl/vergadering/346982/%2019-07-2017