PvdA steunt staking openbaar vervoer

Door Arnout van den Bosch op 20 mei 2019

Amstelveen – De Partij van de Arbeid staat achter de staking in het Openbaar Vervoer die op 28 mei 2019 staat gepland in onder andere Amstelveen.

De staking wordt gehouden in verband met de kabinetsplannen voor een nieuw pensioenstelsel. De PvdA is van mening dat die pensioenplannen de werknemers van vervoermaatschappijen onevenredig zwaar treffen.

‘Op 28 mei 2019 zal er gestaakt worden in het openbaar vervoer. De reden zijn de kabinetsplannen voor een nieuw pensioenstelsel. Ook bij het GVB, EBS en Connexxion wordt gestaakt. In Amsterdam en omliggende gemeentes, zoals Amstelveen, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad, is de Vervoerregio Amsterdam is verantwoordelijk voor openbaar vervoer. De kabinetsplannen voor een nieuw pensioenstelsel treffen de werknemers van vervoerders, onevenredig zwaar. Zo wordt de pensioenleeftijd verhoogd en vindt er maar beperkte indexatie plaats. Mogelijk worden de pensioenen zelfs gekort.

Motie

De PvdA gaat  daarover een motie indienen bij de Regioraad van de Vervoerregio. Het Amstelveense PvdA-regioraadslid Arnout van den Bosch: ‘Bus- en trambestuurders, maar ook bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs hebben zware beroepen. Eerder stoppen met werken moet mogelijk zijn.’ Ook de positie van ZZP-ers en mensen met een onzeker contract staat op het spel; de PvdA is het met de vakbonden eens dat ook zij een goed pensioen verdienen.

Standpunt

Hoewel de Vervoerregio niet direct betrokken is bij de discussie over het pensioenstelsel, wil de PvdA toch dat er een duidelijk standpunt wordt ingenomen. De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer en wordt direct geraakt door deze staking. Reizigers hebben er last van.

Tegemoet komen

Van den Bosch: ‘Wij willen dat het Ministerie snel tegemoet komt aan de eisen van de vakbonden. Hoe sneller de pensioenplannen aangepast worden, hoe sneller de stakingen voorbij zijn.’ Bovendien raken de pensioenplannen niet alleen werknemers in het openbaar vervoer, maar bijna heel Nederland. Alle werknemers bouwen pensioen op en krijgen vroeg of laat te maken met de pensioenplannen van het kabinet. Ook voor hen is het belangrijk dat er een fatsoenlijk pensioenakkoord komt.

Motie

In de motie die de PvdA bij de Regioraad van de Vervoerregio indient, wordt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio opgeroepen het Ministerie te wijzen op de zwaarte van de beroepen die medewerkers van vervoerders uitoefenen. Ook wordt het dagelijks bestuur gevraagd tegemoet te komen aan de eisen van de vakbonden. De motie zal op 21 mei in de vergadering van de Regioraad besproken worden. Arnout van den Bosch tot slot: ‘Wij hopen op brede steun voor onze motie. Het is belangrijk dat er nu een helder signaal richting Den Haag gaat.’

Arnout van den Bosch

Arnout van den Bosch

Voor Arnout is sociaaldemocratie boven alles het streven naar een samenleving waar mensen, ook als het tegen zit, op kunnen rekenen. Een samenleving met goed onderwijs, goede zorg, goede huisvesting en een vangnet voor wie in de problemen komt. Hij draagt daar graag zijn steentje aan bij door zich verkiesbaar te stellen. In het dagelijks

Meer over Arnout van den Bosch